Založení společnosti

ZALOŽENÍ S.R.O. - SEPIS LISTIN

Vyhotovíme Vám potřebné dokumenty a poskytneme odbornou pomoc při zakládání obchodní společnosti. V rámci tohoto balíčku vypracujeme a zkonzultujeme s Vámi návrh zakladatelské listiny, který poté předložíte příslušnému notáři, aby vyhotovil notářský zápis o založení společnosti nebo samy zajistíme příslušného notáře v Praze, Plzni a Olomouci. Dále vyhotovíme veškeré potřebné dokumenty, na základě nichž bude podán návrh na zápis nově zakládané obchodní společnosti do Obchodního rejstříku.

Jediné, co budete potřebovat, je určitá finanční částka pro složení základního kapitálu v požadované výši. Celkové náklady nutné k založení společnosti včetně notářského zápisu, kolku pro zápis do OR a odměny pro nás činí cca 15.000,-Kč 

úkon cena
úvodní konzultace zdarma
vyhotovení zakladatelských dokumentů  3.000,-Kč
vyhotovení zakladatelských dokumentů + živnostenského listu 4.000,-Kč