Přizpůsobení ze ZOK

Všechny obchodní společnosti a družstva založená do 31.12.2013 mají povinnost aktualizovat svá zakladatelská právní jednání, tj: společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanovy v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích účinných shodně od 1.1.2014. Pokud obchodní společnost nebo družstvo uvedené neučiní do 31.6.2014, hrozí společnosti v krajním případě zrušení a likvidace.    

Vše vyřídíme na základě Vámi vystavené a úředně ověřené plné moci nebo se můžete zúčastnit osobně v našich partnerských notářských kanceláři v Praze, Plzni a Olomouci. 

úkon cena
aktualizace zakladatelské listiny - 1 společník 10.000,-Kč*
aktualizace společenské smlouvy - více společníků 7.000,-Kč*

 * cena je konečná, obsahuje všechny zákonné poplatky, včetně kolku do OR.