Konkurs, prodej a likvidace společnosti

Je Vaše společnost předlužena, nehradíte závazky jednotlivým věřitelům? 

Dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. je povinností jednatele podat insolveční návrh s návrhem na prohlášení konkursu společnosti, pokud   

  1.     zastavila platby podstatné části svých peněžitých závazků,
  2.     neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti,
  3.     není možné dosáhnout uspokojení věřitele některé ze splatných pohledávek exekucí
  4.     nesplnila povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců v ins. řízení
  5.     je předlužena, kdy počet závazků jednotlivých věřitelů převyšuje majetek společnosti

V případě, že jednatel po zjištění výše uvedeného bezodkladu insolvenční návrh nepodá, vystavuje se riziku osobní odpovědnosti z titulu náhrady škody jednotlivým věřitelům za dluhy společnosti 

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří z Prahy a Plzně zajišťujeme vypracování insolvenčního návrhu, zastupování dlužníka a jiné právní úkony v rámci insolvenčního řízení.    

úkon cena
úvodní konzultace zdarma
vypracování insolvenčního návrhu  10.000,-Kč
zastupování v průběhu řízení dle dohody


 

 

 


Likvidace společnosti

Pokud z jakéhokoliv důvodu není pro Vás výše uvedený postup vhodný, nabízíme dále likvidaci společnosti, kdy odkoupíme společnost, převezmeme veškeré účetní doklady, odvoláme stávajícího jednatele, jmenujeme našeho likvidátora, který zajistí všechny potřebné kroky k likvidaci společnosti dle platné právní úpravy vedoucí k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.  

úkon ceník
úvodní konzultace zdarma
likvidace společnosti  25.000,-Kč